Privacyverklaring Hanami4you

Hanami4you, gevestigd aan Pattonstraat 5, 5103 SP, Dongen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
https://www.hanami4you.nl
Pattonstraat 5
5103 SP Dongen
+31 6 28770676

Alessandra Janssens de Vroom is de functionaris gegevensbescherming van Hanami4you. Zij is te bereiken via info@hanami4you.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Hanami4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij via
info@hanami4you.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Hanami4you verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of promotiemateriaal.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Hanami4you analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Hanami4you verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens
die ik nodig heb voor de belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Hanami4you neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Hanami4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam 7 (zeven) jaar Wettelijke verplichting Belastingdienst
Bedrijfsnaam 7 (zeven) jaar Wettelijke verplichting Belastingdienst
Adres 7 (zeven) jaar Wettelijke verplichting Belastingdienst
Telefoonnummer 7 (zeven) jaar Wettelijke verplichting Belastingdienst
Email adres 7 (zeven) jaar Wettelijke verplichting Belastingdienst
Bankrekeningnummer 7 (zeven) jaar Wettelijke verplichting Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanami4you verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan
derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichtingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Hanami4you gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik
hiermee mijn website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanami4you en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@hanami4you.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik dan een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer dan zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hanami4you wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Hanami4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@hanami4you.nl.